طرح تعالی مدیریت مدرسه

 

طرح تعالی مدیریت در مدرسه نمونه دولتی شایسته
دوره های ضمن خدمت این طرح درحال برگزاری است وجلسات توجیهی برای کادراجرایی ، همکاران ، اولیاودانش آموزان بزودی برگزارخواهدشد.
طرح تعالی مدیریت ، شامل 10 محور - 46 ملاک و 169شاخص است که در ادامه باااین طرح واهداف آن آشناخواهیدشدومی توانیدفایل مربوطه رادانلودنمائید.....


تصویر اول
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
تصویر آخر

By Plimun Web Design

کلیک کنید

دانش آموزان عزیز جهت مشاهده خبر های مدرسه روی لینک زیر

خبر های مدرسه در سایت همگام شایسته

کلیک کنید


تصویر1

اول مهر

تصویر2
تصویر3
تصویر4
تصویر5
تصویر6

اول مهر

تصویر7
تصویر8
تصویر9
تصویر10
تصویر11
تصویر12
تصویر13
تصویر14
تصویر15
تصویر16
تصویر17
تصویر18
تصویر19
تصویر20

By Plimun Web Design

جستجو

ساعت

ماه تولد دانش آموزان

بازدید ها و اردوها

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

خلاصه تصویری فعالیت ها


تصویر1

پایگاه تابستانی 93

تصویر2
تصویر3
تصویر4
تصویر5

By Plimun Web Design


تصویر اول

همایش و انتخابات انجمن و اولیا

2

همایش و انتخابات انجمن و اولیا

3

همایش و انتخابات انجمن و اولیا

4

همایش و انتخابات انجمن و اولیا

5

همایش و انتخابات انجمن و اولیا

6

همایش و انتخابات انجمن و اولیا

7

همایش و انتخابات انجمن و اولیا

8

همایش و انتخابات انجمن و اولیا

9

همایش و انتخابات انجمن و اولیا

10

همایش و انتخابات انجمن و اولیا

11

همایش و انتخابات انجمن و اولیا

12

همایش و انتخابات انجمن و اولیا

13

همایش و انتخابات انجمن و اولیا

14

همایش و انتخابات انجمن و اولیا

15

همایش و انتخابات انجمن و اولیا

16

همایش و انتخابات انجمن و اولیا

17

همایش و انتخابات انجمن و اولیا

18

همایش و انتخابات انجمن و اولیا

19

همایش و انتخابات انجمن و اولیا

تصویر آخر

همایش و انتخابات انجمن و اولیا

By Plimun Web Design


تصویر اول

المپیاد ورزشی

2

المپیاد ورزشی

3

المپیاد ورزشی

4

المپیاد ورزشی

5

المپیاد ورزشی

6

المپیاد ورزشی

7

المپیاد ورزشی

9

المپیاد ورزشی

10

المپیاد ورزشی

11

المپیاد ورزشی

12

المپیاد ورزشی

13

المپیاد ورزشی

14

المپیاد ورزشی

15

المپیاد ورزشی

16

المپیاد ورزشی

17
18
19
تصویر آخر

By Plimun Web Design


تصویر اول

جشن عاطفه ها

2

جشن عاطفه ها

3

جشن عاطفه ها

4

جشن عاطفه ها

5

جشن عاطفه ها

6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
تصویر آخر

By Plimun Web Design


تصویر اول

عید غدیر

2

عید غدیر

3

عید غدیر

4

عید غدیر

5

عید غدیر

6

عید غدیر

7

عید غدیر

9

عید غدیر

10

عید غدیر

11

عید غدیر

12

عید غدیر

13

عید غدیر

14

عید غدیر

15

عید غدیر

16

عید غدیر

17

عید غدیر

18
19
تصویر آخر

By Plimun Web Design


تصویر اول

نمایشگاه حجاب

2

نمایشگاه حجاب

3

نمایشگاه حجاب

4

نمایشگاه حجاب

5

نمایشگاه حجاب

6

نمایشگاه حجاب

7

نمایشگاه حجاب

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
تصویر آخر

By Plimun Web Design


تصویر اول

عاشورا

2

عاشورا

3

عاشورا

4

عاشورا

5

عاشورا

6

عاشورا

7

عاشورا

9

عاشورا

10

عاشورا

11

عاشورا

12

عاشورا

13

عاشورا

14

عاشورا

15

عاشورا

16

عاشورا

17

عاشورا

18

عاشورا

19
تصویر آخر

By Plimun Web Design

 

 

طرح موضوعی جدید

طرح موضوعی مدرسه شایسته

 

 

 

 

ماه تولد دانش آموزان

متولدین آبان ماه

   تولد

برترین ها

برترین های مدرسه

توضیحات بیشتر

کاربران آنلاین امروز

تمام کاربران آنلاین امروز : 0

ماهنامه ریاضی

ماهنامه های ریاضی

ماهنامه شهریور

ماهنامه مهر

حاضرین در سایت

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

پربیننده ترین مطالب

سخن روز

افتادگی آموز اگر طالب فیضی   

هرگز نخورد آب زمینی که بلند است